ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

• Έναρξη και διακοπή επιχείρησης
• Οργάνωση/αναδιοργάνωση και συνεχής επίβλεψη λογιστηρίου και τμήματος μισθοδοσίας προσωπικού, εγκατάσταση νέων διαδικασιών λειτουργίας (έλεγχοι και ηλεκτρονικά συστήματα), παρακολούθηση της ορθής τήρησης βιβλίων
• Υπηρεσίες μισθοδοσίας κατά την ελληνική εργατική νομοθεσία
• Κατάρτιση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων κατά το ελληνικό εμπορικό και φορολογικό δίκαιο
• Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
• Μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από τα ΕΛΠ
• Διεξαγωγή σεμιναρίων προς ενημέρωση του λογιστηρίου και του τμήματος μισθοδοσίας της επιχείρησης αναφορικά με θέματα λογιστικής, φορολόγησης και μισθοδοσίας κατά τους ισχύοντες κανόνες

Read More
Φορολογικές Υπηρεσίες

• Παροχή φορολογικών συμβουλών και υποστήριξη κατά την ίδρυση ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων
• Συνεχής παροχή φορολογικών συμβουλών κατά τη λειτουργία επιχειρήσεων
• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (για εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ακίνητα κ.λπ.)
• Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους, μέσω διαρκών ελέγχων στη λειτουργία του λογιστηρίου και της παροχής συμβουλών προς διόρθωση τυχόν σφαλμάτων
• Φορολογικός προγραμματισμός
• Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι (εξομοίωση) και συνεχής υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές
• Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Εξαγορές – Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
• Transfer Pricing
• Παρακολούθηση και ενημέρωση για μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας

Read More

Επιχειρηματικές Συμβουλές

• Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
• Κατάρτιση επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων
• Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και μείωση κόστους
• Σύνταξη - επικαιροποίηση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, σχεδιασμός κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
• Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών συμβουλών για ναυτιλιακά θέματα (αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα κατά τον α.ν. 89/1967, ναυτικές εταιρείες ν. 959/1979 και πλοιοκτήτριες εταιρείες)

Read More

Ναυτιλιακές υπηρεσίες

Η KPnD διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ναυτιλιακών εταιρειών και με άριστη γνώση του συγκεκριμένου οικονομικού περιβάλλοντος, που είναι σε θέση να λειτουργήσουν ή να επιβλέψουν το λογιστήριο της εταιρεία σας και να διεκπεραιώσουν τις απαιτούμενες λογιστικές εργασίες για:

• Διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες του Α.Ν. 89/67
• Ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/79
• Πλοιοκτήτριες εταιρείες

H έμπειρη ομάδα των στελεχών μας, μπορεί να σας προσφέρει συμβουλές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των ναυτιλιακών σας εταιρειών και τις ανάγκες των οικονομικών σας υπηρεσιών.

Read More

Η Δουλειά μας

Meet
Research
Cultivate Ideas
Solve Problems
153+ Happy clients served
10650+ Cups of coffee
31260+ Work hours
45+ Companies trust us

We Are Trusted By
Κλείστε Ραντεβού ή επισκευθείτε μας στα γραφεία μας

Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 113, 17343 Άγιος Δημήτριος

Sidebar Menu